Předmluva knihy

Originální předmluva z knihy:

Motorista, ať již majitel osobního vozu, motocyklu nebo řidič z povolání ať osobního, či nákladního vozu, dostává do rukou tuto publikaci, ve které jsou uspořádány rady i nápady pro všechny motoristy. Knížka se dostane do rukou i lidem, kteří se na dráhu řidiče teprve připravují.
Číst ji a přemýšlet o jejím obsahu by měli všichni ti, kteří vozem nebo jiným dopravním prostředkem jezdí.V této publikaci jsou shromážděny zkušenosti, které se zdají na první pohled nebo po prvním přečtení nedůležité, nepodstatné.Avšak prudký vývoj motorismu v celém světě má za následek stále stoupající počet silničních nehod a počet lidí zabitých automobily stále stoupá. Podle statistik přišlo v roce 1964 jen v USA na silnicích o život 48 000 lidí. Ve Francii bylo za prvých osm měsíců téhož roku 8125 mrtvých. V NSR za prvých devět měsíců 11 599 mrtvých. Jistě fakta, která musí nutit každého k zamyšlení. I na našich silnicích rok od roku přibývá mnoho tisíc nových řidičů i motorových vozidel. V roce 1964 to bylo 180 000 nových řidičů, 26 000 nových osobních vozů a 100 000 motocyklů. V městské a veřejné dopravě bylo přepraveno 1 536 000 osob. V témže roce přicestovalo do naší republiky 3 600 000 cizinců, mnoho z nich vlastními vozy. Je pochopitelné, že stále se zvyšující počet motorových vozidel přináší různé potíže.Nejvážnější z nich je stále stoupající počet dopravních nehod. V roce 1964 dosáhly dosud nejvyššího čísla 66575, to je o 18% více než v roce předešlém. Znamenalo to 1631 ztracených lidských životů., 39 551 zraněných a hmotné škody za 122 miliónů Kčs. To je stav u nás. Jistě neradostná bilance. Má své objektivní i subjektivní příčiny. Nebudeme je rozebírat. Zabralo by to hodně času i papíru. Každý, kdo má v ruce volant, kdo řídí vozidlo jakéhokoliv druhu, by se měl zamyslet nad všemi příčinami tohoto stavu. Položme si otázku. Nevychází jedna z příčin z oněch zdánlivě srozumitelných a jasných věcí, o kterých se dozvídáme v obsahu této publikace? Ovládáme všichni svá motorová vozidla dokonale? Známe všechny taje dopravních pravidel a řízení vozu či motocyklu? Tak jako se žádný kvalifikovaný dělník nestal kvalifikovaným hned jak nastoupil do zaměstnání, tak ani žádný motorista není tak dokonalý, aby se nemohl přiučit ještě něčemu o ovládání svého dopravního prostředku, o jeho údržbě či o jeho opravování. Jsou lidé kteří podceňují mnohou maličkost, která stále opakována může vést k dalekosáhlým následkům. Může vést mnohdy i k příčinám tak vysokého počtu dopravních nehod.
Motorismus, jeho současný rozvoj, přináší další problémy. Ne každý, kdo absolvuje autoškolu, stává se hned odborníkem, který plně a bez závad ovládá všechny taje a složitosti spojené s ošetřováním i údržbou svého vozidla. Co to dá starostí, shánění, co to zabere času! A přece jsou závady, které si může každý opravit, vyřešit i odstranit sám. Jen vědět jak na to, řekne každý, kdo vlastní vozidlo, jak to udělat, jak najít způsob, vadu odstranit. A právě na tyto otázky velmi srozumitelně odpovídá tato publikace.
Každý nemůže neustále dávat svůj vůz do opravy. Drobné nedostatky, které se při provozu objevují, jsou nepříjemné a mohou se stát příčinou eventuálních havárií. Jsou lidé, kteří dokáží při opravě svého vozu nemožné, ale jsou i lidé, kteří potřebují poradit a pomoci. Na stránkách této knížky najdou mnoho různých rad, jak si ulehčit opravy vozu, jaké k tomu volit prostředky i nástroje. Mnohdy stačí maličkost, aby se odstranila závada, která je pro mnohého motoristu nepřekonatelná.
Počet osobních i ostatních motorových vozidel se jistě bude stále zvyšovat. Bylo by však společensky neúnosné, aby se úměrně s počtem vozidel zvyšoval i počet nehod a úrazů a motorismus aby tak přinášel společnosti jen škody. Společnou snahou všech motoristů musí proto být, aby se tyto škody stále snižovaly a počet úrazů aby stále klesal. To byl bezesporu jeden ze záměrů, se kterými přistupoval autor ke zpracování této publikace.

M. Dražil

4 komentáře:

 1. However, as of March 2022, Illinois moved again to an online registration process. 토토사이트 Levant even says that the NCPG, of which Ercole’s group is a member, is culpable, as a result of|as a result of} it’s funded partly by the NFL, which pledged $6.2 million to the group in 2021. Meanwhile, the NFL has partnerships with seven completely different gaming corporations. The aim, plainly talking, is to reap ever-growing profits from gambling. Brandt has had conversations with on line casino operators who made it clear they’re trying to attract youthful audiences.

  OdpovědětVymazat
 2. How much value does the bonus give you as a player when you play that casino bonus completely. If the ABV quantity is excessive, it strongly indicates that it is a generous bonus and value for you to can} study 토토사이트 more about. If the ABV quantity is low, it strongly indicates that it’s better to take a look at|to have a look at} one other casino promotion. To know if a casino bonus is nice or bad is sophisticated.

  OdpovědětVymazat
 3. Being a sport casino.edu.kg provider as properly presents creates lots of room to supply games that you can solely find in its on-line on line casino. Guns Bet is a on line casino that was established back in 2017 and it becomes well-liked immediately. What is more, their web site was nominated for best on-line on line casino in 2018.

  OdpovědětVymazat
 4. Limits for nonbank international change remittance are set at USD 5,000 per transaction and USD 50,000 per year. However, because the that} potential penalties for playing may be high, it is advisable for anyone utilizing a VPN to take precautions. A easy web search of "VPN IP leak" should level greatest way|the method in which} to a customized solution. If you see something that looks too good to be true or discover a rule that seems predatory, it probably is. Some of the language 토토사이트 can seem contradictory or like it was written by attorneys to confuse you. However useful that info is, there is no a|there is not any} substitute for knowing the principles so have the ability to|you possibly can} abide by them and gather your winnings when it's time to money out.

  OdpovědětVymazat